Bred dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. Inom övrigt baisse är det 3 månader som gäller.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen framför varje kalendermånads sorti. Du tillåts hyresavierna kvartalsvis, någon förut varje månad.Hyresgästen ansvarar för att omv… Read More


Intill dödsfall gäller någon månads uppsägningstid Ifall lägenheten sägs upp i 1 månad av dödsdatumet. I annat stänk är det 3 månader som gäller.En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen rättslig korrekt att överta En hyreskontrakt. Det räcker icke att han alternativt hon har varit inneboende. Det äger heller ingen… Read More


Ifall du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet mot Kronofogdemyndigheten tillsammans ett ansökan Ifall betalningsföreläggande samt avhysning. Om ni inte betalar deras fordran riskerar du bland annat att få ett betalningsanmärkning alternativt att inträffa tillsammans ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia med detsamma Ifall du få… Read More


table - a piece of furniture possessing a smooth flat prime that will likely be supported by a number of vertical legs; "it had been a durable table"We offer A selection of kitchen area and dining space furniture which is able to give the center of your private home the character and charm it requires no matter if you have a modern day or tradition… Read More


Combining today’s know-how with a lot more than one hundred decades of revolutionary practical experience, we tackle all of your cleaning needs.After a long week, we know that The very last thing you need to do is thoroughly clean your home. So don’t! Once you reside in a spot like Wilmington, there’s always some event to attend, or possibly … Read More